Hem / Aktuellt / Slutrapport om värme-PSE i skinkämnen publicerad

2023-05-17

Slutrapport om värme-PSE i skinkämnen publicerad

PSE (Pale, Soft, Executive) är ett kvalitetsproblem som minskar värdet på skinkämnen, framförallt i produktion av tunnskivade charkprodukter. Då 70% av grisen går till charkframställning, är det en väsentlig faktor för lönsamheten. Rapporten ses av författarna som ett delresultat i att finna lösningar på PSE-förekomst i svenskt fläskkött.

2020 startades studien där Sveriges Lantbruksuniversitet med stöd från Branschutvecklingspengen fick i uppdrag att visa på lämpliga åtgärder i slakteriledet. Det finns utmaningar i att identifiera PSE-problemets storlek, eftersom PSE blir synligt först vid styckningen. Studien ger trots det svar på avgörande faktorer som kan kopplas till förekomst av PSE-liknande zoner i skinkan. Åtgärderna handlar om att säkerställa en effektiv kylningsprocess genom lägre kyltemperatur, högre vindhastighet och optimerat luftflöde.

Nu finns hela slutrapporten publicerad på Svenska Köttföretagens webbsida. Pressmeddelande finns att läsa här >>>

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung