Hem / Aktuellt / Salt har betydelse för folkhälsan

2022-10-28

Salt har betydelse för folkhälsan

Ett projekt med tema kött och hälsa arrangerades nyligen av RISE i Göteborg. Under oktober har salt i livsmedel återigen uppmärksammats genom Livsmedelsverkets rapport ”Så mycket salt innehåller lunchen”. 26 oktober hölls slutseminarium för sju års arbete med att utveckla metoder för saltreducering i livsmedel.

Det finns utmaningar att ta fasta på inom smak, livsmedelssäkerhet och processteknik. Men också intressanta vägar att ta för ökad folkhälsa. Delar av partnerskapet arbetar vidare med samverkan för minskad saltanvändning bland annat inom kött- och charkindustrin. ReduSalt erbjuder webbaserade utbildning för företag som söker kunskap inom området.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung