Hem / Aktuellt / Rekryteringsplattform för kött- och charkföretag

2023-09-04

Rekryteringsplattform för kött- och charkföretag

Kartläggning som Livsmedelsföretagen (LI) gjorde i mars 2023 visar att den rådande kompetensbristen är livsmedelsindustrins allra största utmaning. 60 procent av kött- och charkföretagen behöver rekrytera och bedömer läget vara "mycket svårt". Det finns exempel som visar att upp emot en tredjedel har minskat sin produktion på grund av brist på kompetens. Branschorganisationen Kött och Charkföretagen går nu in med konkret åtgärd genom en ny digital rekryteringsplattform.

Grundtanken är att underlätta för arbetssökande att hitta till Sveriges kött- och charkföretag. Rekryteringsplattformen består av en karta över företag i branschen. Därifrån klickar man på respektive företags länk för mer information om hur du anmäler dig som jobbintresserad.  Dessutom finns goda argument varför kött- och charkbranschen är ett bra val.  Det finns också filmer som berättar om andras väg till jobb på slakteri och charkindustri.

- Vi befinner oss i ett ansträngt läge och det är extra glädjande att vi gjort detta tillsammans med företagen i branschen.

Magnus Därth, Kött och Charkföretagen

I början av året lanserade Kött och Charkföretagen en ny digital lärplattform, Kött och Charkakademin. Ett antal utbildningsfilmer finns översatta till flera olika språk. Syftet är att genom påskynda etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Även den nya rekryteringsplattformen finns på fler språk än svenska. På detta sätt vill man underlätta för arbetssökande att komma i kontakt med företag som söker fler medarbetare.

Kompetensstrategi för livsmedel efterlyses

Vi har tidigare pekat på behovet att politiska interventioner som bidrar till fler insatser för att klara dagens kompetensbrist. Detta är något som Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen tillsammans lyft i sitt inspel till uppdaterad handlingsplan för livsmedelsstrategin. Ska vi leva upp till målen i strategin behövs en kompetensstrategi för livsmedel som omfattar hela livsmedelskedjan. Nu vill vi att regeringen involverar livsmedelsbranschens aktörer för att vässa handlingsplanen och ge stöd åt fler konkreta åtgärder som bidrar till en ökad svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung