Hem / Aktuellt / Rationell betesdrift är värdefullt

2022-02-08

Rationell betesdrift är värdefullt

Nyligen publicerades översikt som samlar aktuell kunskap från forskning och näring gällande naturbetesmarkers värde i framtidens nöt- och lammköttsproduktion.

I rapporten pekas på innovationer som kan ge nya möjligheter till rationell betesdrift på naturbetesmark. Författarna pekar på vikten av att enskild naturbetesmark behöver ses som en del i foderstrategin. Utmaningar finns, inte minst i frågor som rör regelverk, men också i konsumenters betalningsvilja. Rapporten är publicerad inom ramen för centrumbildningen SustAinimal och finns att läsa i sin helhet här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung