Hem / Aktuellt / Nytt forskningsprojekt vill öka andelen naturbetesmark

2022-08-18

Nytt forskningsprojekt vill öka andelen naturbetesmark

1850 hade Sverige cirka 14 miljoner hektar betesmark. 2022 är motsvarande area 0,5 miljoner hektar. Med minskand naturbetesmark och ökad befolkning ökar konkurrensen om åkermarken.

Forskaren Tommy Lennartsson, SLU, menade i samband med föredrag på Stenhammardagen 2022 att Sverige behöver öka andelen naturbetesmarker. Ett tvärvetenskapligt projekt har fått 45 miljoner i stöd för forskning under tema ”Framtidens multifunktionella landskap”, en satsning på stärkt biologisk mångfald och andra värden som landskapet ger. Deras scenarier är tänkt att utgöra grund för nästa CAP-förhandling, enligt projektbeskrivning

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung