Hem / Aktuellt / Norska grisars medeltal för 2022

2023-04-18

Norska grisars medeltal för 2022

Källa: norsvin.no

I väntan på de svenska medeltalen får vi glädjas med våra norska griskollegor. I april publicerade Norsvin de norska medeltalen och de visade på fina produktivitetsökningar.

Resultat smågrisproduktionen

Under 2022 ökade antalet beräknade avvanda per årssugga (liknande vårt mått producerade grisar per årssugga), med 0,6 grisar till 26,5. På 10 år har detta mått ökat med 6 grisar I Norge! Ökningen beror på fler avvanda grisar och fler kullar per årssugga. De 10 bästa besättningarna har i genomsnitt 35,1 beräknade avvanda/årssugga.

Under 2022 ökade både levandefödda och avvanda med 0,1 grisar och smågrisdödligheten minskade med 0,2%. Även grisningsprocenten och antalet tomdagar förbättrades och medlet ligger på 86,7% respektive 15,1 dagar.

Resultat tillväxtgrisar

Tillväxtgrisar avser grisar i perioden avvänjning till insättning i slaktgrisstallet. Under 2022 vägde grisarna 10,6 kg vid avvänjning och 32,2 kg när de flyttade in i slaktgrisstallet. Tillväxten i denna period har ökat med 21 g till 619 g/dag och antal foderdagar har minskat med 2 dagar till 35 dagar under. Dödligheten ligger på 1%.

Foderförbrukningen minskade med 0,05 FEn* till 1,65 FEn*/kg tillväxt, vilket i Norge motsvarar 6,50 NOK lägre kostnad per gris.

Resultat slaktgrisar

Tillväxten fortsätter att öka, under 2022 med 29 g/dag till 1114 g. De 25% bästa besättningarna på tillväxt växer 1221 g/dag.

Låg foderförbrukning är en av de viktigaste faktorerna för ekonomin i slaktgrisproduktionen. En bra tillväxt och en god hälsa påverkar foderförbrukningen positivt. Det finns också ett starkt samband mellan slaktvikt och foderförbrukning där höga slaktvikter gör att fodereffektiviteten minskar. År 2022 var den genomsnittliga slaktvikten för alla besättningar i Ingris 85,7 kg, vilket är en ökning med 1 kg jämfört med föregående år. Trots höga och ökande slaktvikter sker en förbättring av foderförbrukningen med 0,02 FEn* per kg tillväxt till 2,67 FEn* under 2022. För en genomsnittlig gris med 94 kg tillväxt under slaktgrisperioden är skillnaden i fodereffektivitet mellan den bästa och sämsta tredjedelen nära 57 FEn* eller 270 NOK i foderkostnad per slaktsvin. I en besättning med 2 100 slaktsvin per år uppgår skillnaden i foderförbrukning till 567 000 NOK i foderkostnader.

Kött% och smågrisdödlighet ligger kvar på samma nivå som föregående år, 60,5% respektive 1,5%.

* 1 FEn=8,4 MJne

Klicka HÄR om du vill läsa hela rapporten (pdf).

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung