Hem / Aktuellt / Näringsmässiga risker med proteinskiftet

2022-06-16

Näringsmässiga risker med proteinskiftet

Vid seminariet på Stenhammardagen 8 juni berättade Inger-Cecilia Mayer Labba, Chalmers, om sitt forskningsarbete kring proteinskiftets utmaningar utifrån ett nutritionsperspektiv.

Hon menar att det finns målkonflikter i att utesluta kött ur vår kost. Efter att tidigare ha varit vegan, har hon ändrat syn efter att ha forskat på nutrition kopplat till kött och hälsa. Kött är ett mycket näringsrikt livsmedel. Utesluter man det löper man risk att drabbas av näringsmässiga brister. 25 % av kvinnor i fertil ålder i Sverige har järnbrist. Att äta lite kött ofta är förmodligen att föredra utifrån näringsintag, menar hon. Läs mer om hennes forskning här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung