Hem / Aktuellt / Med gemensam kraft ur krisen

2022-09-14

Med gemensam kraft ur krisen

13 september höll LRF Kött ett dialogmöte med representanter från primärproduktion och slakteri. Alla med tydlig oro för de ökade råvarukostnaderna. Av 11 miljarder i kostnadsökningar för svenska köttproducenter står sojaimporten för 1 miljard.

Kostnaden för certifierad soja tillsammans med den premie vi i Sverige betalar för att kunna garantera GMO-fri soja har ökat mycket kraftigt. Trots att vi under senaste 25 åren har minskat användningen av soja i foder med 20% är det en råvara som i rådande krisläge pressar framför allt svensk gris- och fågelproduktion. Svenska Köttföretagens Hans Agné framhäver vikten av att gemensamt intensifiera insatserna för att ytterligare minska beroendet av soja och importerade proteiner. En rimlig målsättning är att halvera importen till 2035.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung