Hem / Aktuellt / Meat Standard Sweden nöt, en svensk standard för nötköttskvalitet

2023-07-24

Meat Standard Sweden nöt, en svensk standard för nötköttskvalitet

Meat Standard Sweden Nöt (MSS Nöt) är en svensk standard för nötköttskvalitet. Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaper hos nötkött. Vi har nu tagit fram en ny modell som förutsäger köttkvalitet vid slakt för nötkreatur. Den nya modellen kommer att ge förutsättningar för en ännu bättre ätkvalitet på det svenska nötköttet.

Genom projektet har vi tagit fram en modell för att förutsäga köttkvalitet vid slakt av nötkreatur. Ny kunskap om hur slaktkategori och djurets ålder påverkar köttkvaliteten har tagits fram och marmoreringens effekt på köttkvaliteten har delvis omvärderats.

Vi har utvecklat ett verktyg på SLU:s hemsida där de olika parametrarna presenteras och bakgrundsinformation om varför vi har valt parametrarna presenteras. Även gränsvärdena presenteras och förklaras för varje parameter. Vi har också skapat en interaktiv modell av Meat Standard Sweden där man har möjlighet att lägga in parametrarna på ett slaktat djur och sedan få en slutpoäng som beskriver förväntad köttkvalitet vid slakt. Den kan dock inte läggas i verktyget på grund av tekniska detaljer så den kommer att presenteras på Svenska Köttföretagens hemsida och sedan länkas till webbsidan där övrig information finns.

Här finns utbildningsmaterialet på SLU:s webbplats. 

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung