Hem / Aktuellt / Livsmedelsinköp samlas i ny databas

2022-05-03

Livsmedelsinköp samlas i ny databas

Arbetet startar i april 2022. Arbetsnamnet är SILO och leds av MATtanken, en del av Landsbygdsnätverket. Projektledare Eva Sundberg menar att beslut idag kan grundas på felaktiga fakta om offentliga måltider.

Det finns också ett allt större tryck från samhället om ökad transparens gällande ursprung på livsmedel som köps in med skattemedel. Under kommande året byggs en pilotdatabas. Bredare implementering sker från kvartal två 2023. Inledningsvis är fokus kommunala inköp av livsmedel. Ambitionen är att skapa en flexibel databas med möjlighet att söka ut statistik till exempel på förädlingsgrad, djurslag, ursprungsland. Läs mer om satsningen här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung