Hem / Aktuellt / Kriget kan öka beroendet av importerad mat

2022-03-04

Kriget kan öka beroendet av importerad mat

Östeuropakrisen innebär att priser på insatsvaror som gödning och energi riskerar ligga kvar på en redan hög nivå. Detta kan få till följd att lantbrukare överväger reducerad odling av till exempel spannmål och beroendet av importerad mat kommer att öka.

Detta menar Jordbruksverkets konkurrenskraftsgrupp i ett inlägg under ”Den svenska maten – om livsmedelsstrategin”.

Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen, kommentarer läget:

De skenande kostnadsökningarnas som vi nu upplever i svensk livsmedelsproduktion, och animalieproduktionen i synnerhet, sätter branschen i en rävsax. Detta är, som vi bedömer, ingen kortvarig prissvängning. Får vi inte ut kostnadsökningarna i handelsledet så kommer vi uppleva en utslagning av svenska företag  och därigenom ett ökat beroende av importerad mat.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung