Hem / Aktuellt / Kött- och charkbranschens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

2023-04-28

Kött- och charkbranschens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

Fredagen 28 april 2023 överlämnade branschorganisationerna för Sveriges slakterier och kött- och charkföretag viktiga punkter för ökad hållbar svensk kött- och charkproduktion till statssekreterare Dan Ericsson, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Livsmedelsstrategin 2.0 måste märkas bland företagen genom kraftigt förbättrad lönsamhet och fler konkreta mätbara åtgärder.

Inspelet består av elva mätbara åtgärdspunkter inom tre prioriterade områden: åtgärder för ökad och förbättrat myndighets-/företagssamverkan och tydligare främjandeuppdrag, tillväxtfrämjande åtgärder samt kompetensstrategi för livsmedel som omfattar hela livsmedelskedjan. Vi vill spela en aktiv roll i arbetet framåt och inser att det kommer kräva vårt stöd och engagemang. Genom att involvera branschrepresentanter och företag i genomförandet av Livsmedelsstrategi 2.0 kommer åtgärderna att spegla och möta aktuella behov inom svensk kött- och charkproduktion.

Inspelet starkt förankrat

Det gemensamma inspelet från Svenska Köttföretagen och Kött- och Charkföretagen till Livsmedelsstrategi 2.0 har en stark förankring hos ägare och medlemmar som motsvarar 20 % av svensk livsmedelsindustri med en årsomsättning på över 30 miljarder kronor. Tillsammans kommer vi på riktigt kunna göra skillnad för svenska företag och därmed skapa de bästa förutsättningar för en ökad svensk livsmedelsproduktion. Det var det viktiga budskapet som gavs när Hans Agné, Svenska Köttföretagen och Magnus Därth, Kött- och Charkföretagen gemensamt överlämnade inspelet till statssekreteraren.

– Det är en nödvändighet att vi tar gemensamt ansvar i arbetet att våga och lyckas sätta tydliga mål för ökad svensk köttproduktion. Detta för att ge förutsägbarhet som stimulerar nödvändiga långsiktiga investeringar i hela livsmedelskedjan.
Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen

– Vi såg redan 2021 att 70% av kött- och charkföretagen anser sig ha problem att rekrytera personal och att deras anställda är i behov av kompetensutveckling. Dagens allvarliga situation är ett resultat av att utbildningar inom kött och chark
har försvunnit de senaste 20 åren. En samlad kompetensstrategi för livsmedel är ett måste i en uppdaterad livsmedelsstrategi.
Magnus Därth, VD för Kött- och Charkföretagen

Läs hela pressmeddelandet här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung