Hem / Aktuellt / Konkurrensverket föreslås mer resurser

2023-04-04

Konkurrensverket föreslås mer resurser

Budskapet gavs vid regeringens pressträff 24 mars. Finansminister Elisabeth Svantesson säger i pressmeddelande att inflationstakten är oroande hög, i synnerhet inom livsmedel. Som åtgärd lägger regeringen 10 miljoner kronor i vårbudgeten för en mer effektiv konkurrenstillsyn.

Överenskommelsen mellan regeringen och Sverigedemokraterna omfattar även ett uppdrag till Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet att analysera konkurrenssituationen och prisutvecklingen inom dagligvaruhandeln. Detta i förhållande till branschens ökade kostnader. I regeringens pressmeddelande menar man att en bristande konkurrens kan ha bidragit till onödigt ökade priser för svenska konsumenter. Konkurrensverket svarar i ett inlägg på deras webbsida med att ökade medel öppnar upp för mer fokus och kraft på frågor gällande livsmedelsbranschen:

– Det är alltid viktigt med god konkurrens för att säkerställa väl fungerande marknader, inte minst i kristider och tider med hög inflation. Här är regeringens besked om ökade resurser till Konkurrensverket ett viktigt stöd i arbetet.
Rikard Jermsten, Konkurrensverket

Redan i oktober förra året signalerade Konkurrensverket frågan om ökade priser på livsmedel. Då lyfte de behovet av mer flexibla verktyg som komplement till gällande regelverk. En fråga som även diskuteras inom EU. Flera länder inom EU har infört nya mer breda kompletterande konkurrensverktyg för att möta behov och förväntan av en effektiv konkurrenstillsyn.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung