Hem / Aktuellt / Klimatkollen följer upp hållbarhetsläget på gård

2022-08-08

Klimatkollen följer upp hållbarhetsläget på gård

Livsmedelsindustrier ställer allt fler krav på att köttproducenter arbetar klimatmässigt hållbart. Greppa näringens rådgivningstjänst Klimatkollen används numera och oftare som en temperaturmätare på hur leverantörer av mjölk och kött sätter fokus på sitt klimatarbete.

Enskilda köttproducenter kan via sin länsstyrelse och med hjälp av verktyget Vera göra klimatkollen för egen del. Allt oftare utnyttjar även industrier möjligheten. Som slakteri kan du kontakta Greppa näringen för att diskutera hur företaget kan dra nytta av Vera för att följa upp verksamhetens hållbarhetsmål. De finns vissa frågor som man aktivt arbetar med i den tillkommande rådgivningen för producenter är ur klimatsynpunkt. Det kan handla om till exempel kvävehushållning, utfodring, foderproduktion, förbättrad markstruktur och energieffektivisering. Läs mer här >>>

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung