Hem / Aktuellt / Kan ensilage ersätta sojamjöl i grisfoder?

2022-04-05

Kan ensilage ersätta sojamjöl i grisfoder?

Ekologisk grisproduktion begränsas av att inte kunna använda syntetiskt framställda aminosyror i grisfoder. Detta driver på utvecklingen av alternativa proteinkällor.

I en studie som gjorts av SLU har man utvärderat effekten av förbehandlad ensilage som en del i foderstat till tillväxtgrisar. I studien ersattes 20% av proteinfoder med förbehandlad ensilage, med gott resultat sett till energi- och proteinintag. Nyckeln ligger i att finfördela ensilerad vallgröda så den inte kan sorteras bort av grisarna. Vinsterna är minskat beroende av import och ökad miljönytta i den egna växtodlingen. Läs mer här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung