Hem / Aktuellt / Investera i fossilfri teknik genom Klimatklivet

2023-08-29

Investera i fossilfri teknik genom Klimatklivet

Mellan 18-29 september 2023 är det möjligt att ansöka om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen. Naturvårdsverket ser hög potiential i klimatklivet inom industri, transport och jordbruk. Och de aviserar att det finns mycket medel i budget för kommande året. Därefter förväntas det stramas åt. Förra året slogs rekord i utbetalt stöd via Klimatklivet: 4,5 miljarder.

Sedan 2015 har totalt 13 miljarder i stöd betalats ut till investeringar i fossilfri teknik och grön omställning. Enligt Naturvårdsverket förväntas dessa investeringar bidra med minskade utsläpp motsvarande 2,6 miljoner ton koldioxid per år. Det handlar om stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet ges till både små och stora åtgärder i hela landet. Men för höstens ansökningsomgång prioriterar Naturvårdsverket ansökningar som avser investeringar som kan slutföras senast juni 2024.

I övrigt är det de klimatinvesteringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona som prioriteras. Det är genom Länsstyrelsens e-tjänst som du söker investeringsstödet. Det är dels Länsstyrelsen som granskar ansökan, dels Naturvårdsverket. Stödets storlek varierar beroende på vad du söker stöd för och också vem som söker.

Naturvårdsverkets webbplats finns vidare vägledning.

 

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung