Hem / Aktuellt / Interventioner ökar fart på normskiftet

2023-01-09

Interventioner ökar fart på normskiftet

Normskiftesrapporten 2022

Normskiftesrapporten 2022

Expertgruppen Normskifte pekar i deras rapport från november 2022 på att kraften i omställning till cirkulär ekonomi är alltför svag. Hittills har satsningar främst varit att skapa ramverk och riktlinjer. Gruppen menar att det finns vetenskapligt stöd för vikten av interventioner.

Genom emotioner som kraftkälla, till exempel genom att skapa behov som gynnar ett förändrat beteende i kombination med policy-arbete når vi snabbare målet om ökad resursåteranvändning. Barriärer som hindrar normskifte är t ex hopplöshet, arrogans och kunskapsbrist.

Läs mer här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung