Hem / Aktuellt / Inköpta gyltor är mer hållbara

2023-06-21

Inköpta gyltor är mer hållbara

Heterosis - korsningseffekten - har stor inverkan på produktiviteten. Det blir tydligt när man tittar på skillnaden mellan inköpta gyltor och egenproducerade gyltor.

Landbrug & Fødevarer, Avl & Genetik har undersökt skillnaden i hållbarhet mellan gyltor som är inköpta (hybridgyltor) och gyltor som är producerade genom alternerande återkorsning (zick-zack gyltor). Deras forskning visar att korsningseffekten har betydelse för hållbarheten. I deras undersökning visade det sig att en hybridgylta hade en genomsnittlig livstid som var 50 dagar längre än zick-zack gyltan. Det betyder att en hybridgylta får en tredjedel fler kullar än zick-zack gyltan. Skillnaden beror på korsningseffekten som är 100% för hybridgyltorna, men bara runt 60% för zick-zack gyltorna.

Den längre livstiden för den inköpta gyltan bör man ta hänsyn till när man räknar på kostnaden för olika rekryteringsstrategier. Förutom hållbarheten finns det även andra egenskaper där korsningseffekten påverkar som t ex antal levandefödda.

Läs mer här

Heterosis – korsningseffekt – vad är det?

Definitionen för korsningseffekt är att avkomman presterar bättre än renrasiga föräldrars genomsnitt. Heterosis är speciellt viktigt för egenskaper med låg arvbarhet som te x överlevnad, reproduktion och hälsa.

Läs mer om avel och korsningseffekt här

               

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung