Hem / Aktuellt / Hjälp oss att bevara mervärdet för svenskt griskött!

2023-07-04

Hjälp oss att bevara mervärdet för svenskt griskött!

Svenskt griskött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar. Svenskt kött produceras också med mycket liten användning av antibiotika och är klimatsmart bl. a genom en hög resurseffektivitet i produktionen. Det finns därför ett mervärde hos svenskt kött som många konsumenter efterfrågar.

Svenska Köttföretagen har jobbat för att säkerställa att allt svenskmärkt griskött verkligen kommer från Sverige sedan år 2017. Nu vill vi utveckla metoden genom att gå från Isotop-analyser till DNA. Att DNA-metoden passar bra att använda i Sverige beror på att Svenska Köttföretagen är den enda aktör i Sverige som säljer semin. Det innebär alltså att vi har koll på en stor del av alla slaktgrisars DNA.  Men, det finns en hake och det är de galtar som finns och i vissa fall används ute på gårdarna.  För att komma åt deras DNA och få in det i DNA-databasen, behöver vi nu er hjälp.  Ju fler galtar vi får in i databasen, desto säkrare blir de resultat vi får fram när vi söker efter köttets ursprung!

Genom att sätta ett öronmärke i de galtar som hålls för betäckning och stimuli av suggorna genereras ett prov med en bit av grisens öra. Detta prov skickas in till Svenska Köttföretagen och på så sätt kommer galtens DNA med i databasen. Vi kommer inte att använda provet till något annat än att säkra svenskt ursprung på griskött i butik och i framtiden även restauranger. Svenska Köttföretagen står för kostnaden för provtagningsutrustning och frakter. Inom kort skickar vi ut information till grisföretagarna via våra seminlådor. Det går också bra att läsa mer om systemet här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung