Hem / Aktuellt / Grisens roll i den cirkulära ekonomin

2022-01-31

Grisens roll i den cirkulära ekonomin

Sveriges Grisföretagare satsar på ökad kunskap genom kampanjen Swedish Pork. Här visar man med olika exempel grisens roll i den nya cirkulära ekonomin.

Under 2018–2020 genomförde RISE en omfattande livscykelanalys av grisproduktionen i Sverige. Där visas att den svenska grisnäringen har minskat klimatavtrycket med cirka 20 procent de senaste 15 åren. Genom till exempel högre andel egenodlat foder och grisgödsel i stället för handelsgödsel minskas importberoendet. Svensk grisnäring är idag en del i att bygga den nya cirkulära ekonomin. Mer information och inspiration här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung