Hem / Aktuellt / Genetiken utvecklas kontinuerligt för mer effektiva slaktgrisar

2023-10-27

Genetiken utvecklas kontinuerligt för mer effektiva slaktgrisar

Under de senaste åren har slaktgrisegenskaperna markant förbättrats för DanBreds grisar. Det märks i slaktgrisproduktionen där både foderutnyttjande, daglig tillväxt och köttprocent har förbättrats avsevärt.

Omfattande dataregistreringar

Genom dataregistreringar på över 100 000 avelsdjur varje år säkerställer DanBred att slaktgrisar med deras genetik ständigt förbättras. Resultaten från deras teststation, Bøgildgård, visar tydliga framsteg i slaktgrisegenskaperna.

DanBreds avelsgrisar har i genomsnitt 1,1 % högre köttprocent, växer 62 g mer per dag och använder 0,11 FEsv mindre foder per kg tillväxt när man jämför resultaten från Bøgildgård mellan åren 2018 och 2022. Framstegen beror bland annat på noggrann selektion av de bästa avelskandidaterna och omfattande data- och analysarbete på över 100 000 grisar varje år.

Diagrammen visar de genomsnittliga resultaten för galtar som står på teststationen Bøgildgård i Danmark mellan åren 2018 till 2022.

- Slaktgrisegenskaperna visar betydande framsteg när vi ser tillbaka på de senaste fyra åren. Egenskaperna har funnits med i avelsmålet sedan slutet av 1800-talet. De fortsätter att vara viktiga i avelsmålet, eftersom de bidrar till bättre lönsamhet för grisproducenten och för att de gynnar produktionen av mer effektiva slaktgrisar, vilket är fördelaktigt för klimatet.

Anders Vernersen, avdelningschef på Avl & Genetik hos Landbrug & Fødevarer
Bidrar till ökad lönsamhet

DanBreds avelsarbete har som mål att bidra till en effektiv och lönsam produktion för grisproducenterna. Branschanalysen för produktivitet 2022 publicerades i augusti 2023. Siffrorna, framställda av SEGES Innovation, visar exempelvis att köttprocenten sedan 2018 har ökat med 1,3 procentenheter och daglig tillväxt har ökat med 91 g per dag. Det visar att avelsframstegen för slaktgrisegenskaperna också märks ute på gårdarna.

Att avla för mer effektiva slaktgrisar bidrar inte bara till en förbättrad ekonomi utan också till mer hållbara slaktgrisar. Det innebär konkret att genetiken bidrar till mer griskött med mindre mängd foder, eftersom grisarna äter mindre foder samtidigt som de växer snabbare och behåller den höga köttprocenten.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung