Hem / Aktuellt / Genetiken fortsätter att leverera!

2023-04-24

Genetiken fortsätter att leverera!

Grisningsresultat 2010-2022

Utveckling grisningsresultat i svensk grisproduktion mellan åren 2010-2022.

När de svenska medeltalen för 2022 redovisades visar de återigen att genetiken fortsätter att leverera! Antal producerade grisar ökade med 0,7 grisar från 27,7 till 28,4 producerade grisar per år. Även för slaktgrisarna ses en förbättring i tillväxt och foderförbrukning.

Smågrisproduktion

De flesta produktionsmåtten förbättrades under 2022. Både levandefödda och avvanda grisar ökade med 0,3 grisar per kull, där levandefödda ökade från 15,1 till 15,4 grisar per kull och avvanda ökade från 12,5 till 12,9 grisar per kull. Även grisningsprocenten ökade, från 86,9% till 87,6%.

Även de bästa besättningarna har förbättrat sina resultat under 2022. Både de 25% bästa och 10 bästa besättningarna har ökat antal producerade grisar per årssugga med 0,5 grisar från 31,1 till 31,6 grisar per årssugga respektive 32,3 till 32,8 grisar per årssugga.

Medeltal för smågrisproduktionen

 

Medeltal slaktgrisproduktion 2022

Slaktgrisproduktion

Både insättningsvikt och slaktvikt ligger på samma nivå 2022 som under 2021 för medelbesättningen. Samma sak gäller för köttprocent och dödlighet som ligger kvar på samma nivå som föregående år, 58,6% respektive 1,7%.

Foderförbrukningen minskade med 0,2 MJ NE per kg tillväxt från 26,0 till 25,8 MJ NE. De 25% bästa på foderförbrukning har minskat sin foderförbrukning med 0,3 MJ NE och hade en foderförbrukning på 22,1 MJ NE per kg tillväxt under 2022. Tillväxten ökade med 0,1 g per dag från 989 g till 990 gram per dag. De 25% bästa besättningarna hade en tillväxt på 1078 g per dag, vilket är en förbättring med 7 g per dag.

Medeltal för slaktgrisproduktion

 

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung