Hem / Aktuellt / Första fallet av afrikansk svinpest i Sverige

2023-09-06

Första fallet av afrikansk svinpest i Sverige

Jordbruksverket bekräftar idag att afrikansk svinpest (ASF) har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta. ASF är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Detta är det första fallet av ASF i Sverige.

Smittan drabbar inte människa eller andra djurslag. Däremot kan smittan spridas via griskött eller genom att föra med sig virus på skor, redskap, fordon.

Svenska Köttföretagen har stort förtroende för den beredskapsplan som myndigheterna nu arbetar efter och vi följer noggrant utvecklingen. En av de första åtgärderna är att ansvariga myndigheter tillsammans med jägarorganisationerna arbetar med att ta reda på hur stort område som är drabbat.

Mer information finns att läsa på Jordbruksverket webbplats, som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung