Hem / Aktuellt / Foderstat är grunden till välmående lamm

2024-01-08

Foderstat är grunden till välmående lamm

Fodrets sammansättning behöver rätt mängd proteiner, kolhydrater, vitaminer och mineraler, inte minst för lantbruksdjurens hälsa och tillväxt. Under lång tid har lammproducenter efterfrågat utfodrings-rekommendationer för växande lamm i svenska förhållanden. Ny rapport med foderberäkningsverktyg från Gård & Djurhälsan möter behovet.

Den amerikanska organisationen National Research Council (NRC) har under många år fungerat som referens för fastställande av näringsrekommendationer för våra lantbruksdjur. De är vetenskapligt grundade och främjar en god djuromsorg genom en balanserad och för djurens behov anpassad foderstat. Men hittills har det saknats normer för växande lamm i svenska förhållanden. Nu finns översatta NRC-normer på plats, vilket gynnar inte bara djurvälfärd utan även produktionsekonomi och köttkvalitet på svenskt lamm.

Verktyg som beräknar foder till växande lamm

Fodersnurran för lamm har testats på över 1000 lamm, främst från en gård, och lammen har följts under en längre period. Gård & Djurhälsan bedömer utifrån upplägget att det har varit tillräckligt för att konstatera att NRC:s rekommendationer för växande lamm anpassade för svenska förhållanden är tillförlitliga. I projektets slutrapport finns mer information och slutsatser från arbetet.

- En väldigt massa engagerade lammproducenter har ställt upp med sina besättningar och jobbat hårt för att mäta och väga olika saker. Fodersnurran är fullt fungerande redan nu, men det finns såklart intrimningsbehov.

Theo den Braver, Gård & Djurhälsan

Produktionsuppföljning är viktigt

Med rätt sammansättning på fodret stärks lammens motståndskraft mot parasiter och andra sjukdomar. Och den minskar även risken för bristsjukdomar. Ett rätt utfodrat lamm ger högre miljönytta med lägre resursförbrukning än om det inte är balans i utfodringen. En kontrollerad tillväxt ger också ekonomiska fördelar med förutsättningar för god slaktplanering och bra köttkvalitet. Alltså är foderstaten grunden, men samtidigt alltid förknippad med antaganden. Därför är det oerhört viktigt att följa upp det praktiska utfallet, att lammen ökar i vikt i den takt man satt som mål och att de är vid god hälsa. Och det kan vara idé att söka rådgivning för att ytterligare optimera lammens välmående och tillväxtmål.

Branschutvecklingspengen finansierade projektet

NRC-normerna och foderberäkningsverktyget har tagits fram genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Fodersnurra för lamm finns tillgängligt för fri användning under 2024.
Pressmeddelande gick ut i januari 2024.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung