Hem / Aktuellt / Femtio år sedan FN:s första miljökonferens

2022-06-01

Femtio år sedan FN:s första miljökonferens

Stockholm +50 hålls 2-3 juni, ett halvt sekel sedan Olof Palme talade om naturens resurser som begränsade. Professor Anders Wästfelt intervjuas inför mötet i SLU Future Foods podcast.

Han menar att ”Mat är en nationell angelägenhet, det kan inte enbart ses som en handelsvara”. Detta aktualiseras med de klimathot vi står inför, menar han. SLU:s rektor Maria Knutson Wedel: ”Det går inte att jämföra någonting vi inte behöver med någonting som är absolut nödvändigt”. Sambandet mellan miljöfrågor och livsmedelsproduktion behöver bli mer tydligt, menar Anders. ”Vi har varit väldigt upptagna av en global integration, och vi har inte riktigt förstått vidden av den. Framförallt inte när det kommer till livsmedelsförsörjning och miljö- och klimatfrågorna”. Länk till podcast.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung