Hem / Aktuellt / Fakta om ekologisk grisproduktion i Europa

2022-04-19

Fakta om ekologisk grisproduktion i Europa

I år publiceras en faktamanual baserad på kartläggning av utmaningar och goda exempel. Den belyser fyra specifika områden inom ekologisk grisproduktion.

Första området handlar om utformning av stimulerande utomhusmiljö på betongplatta. Därefter belyser manualen strategier för hälsoförbättring hos avvänjningsgrisar samt miljö- och klimataspekter på system för betesdrift. Slutligen beskrivs resiliens och hållbarhetsaspekter i ekologisk grisproduktion.

Mycket information redovisas tillsammans med skillnader i lagstiftning mellan flera europeiska länder samlat genom projektet POWER, finansierat av EU:s CORE Organic Cofund inom ramen för Horizon 2020. Ladda ner manualen här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung