Hem / Aktuellt / EU-stöd för forskning kring zoonoser

2022-06-19

EU-stöd för forskning kring zoonoser

EU:s innovations- och forskningsprogram Horizon 2020 startar nytt femårigt projekt under svensk ledning, där inte mindre än 19 länder bidrar med kompetens.

One Health är utgångspunkten. Ansatsen innebär samverkan mellan läkare, veterinärer och ekologer i forskning om smittämnen som cirkulerar mellan djur, människor och natur. SVA har tilldelats 3,6 miljoner kronor. Deras uppdrag är att bidra med kompetens inom fästingburna infektioner och sjukdomar hos vilda djur. Projektet har fått namnet IDAlert, ett larm- och varningssystem för smittsamma sjukdomar. En satsning i en tid när klimatförändringar ökar riskerna för zoonoser, det vill säga smittspridning mellan djur och människa. Umeå universitet koordinerar projektet. Läs mer om projektet här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung