Hem / Aktuellt / Striktare regelverk gällande riskgrödor väntar

2022-12-12

Striktare regelverk gällande riskgrödor väntar

Inom ramen för EU:s gröna giv ställer sig nu medlemsländerna bakom avskogningsdirektivet. Det innebär att ett striktare regelverk för riskgrödor införs inom EU.

Därefter har länderna 18 månader på sig att förbereda tuffare krav på import av foder och livsmedel kopplade till risk för avskogning. Direktivet omfattar en rad produkter, däribland oljepalm, soja, nötkött. Kravet på spårbarhet ökar, även om direktivet i sig inte ger vägledning om hur detta ska gå till. Arbetet med guidelines kommer att ske först efter beslut i ministerrådet, vilket förväntas tas under våren 2023. Svenska Köttföretagen följer beslutsprocessen genom medlemskap i Svenska plattformen för riskgrödor. Läs EU:s pressmeddelande.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung