Hem / Aktuellt / EU efterfrågar konkreta åtgärder

2022-03-25

EU efterfrågar konkreta åtgärder

Nyligen publicerade IPCC:s klimatrapport. Trots konkreta framsteg höjs varningar om att anpassningar som görs inte ser till helheten.

De menar också att planering av åtgärder är mer i fokus än implementering. Samtidigt ger rapporten hopp om goda förutsättningar till förbättringar inom till exempel jordbruk och livsmedelssäkerhet.

Svenska Köttföretagens arbete med nationell handlingsplan för nöt, gris och lamm har under etapp 2 haft särskilt fokus på klimatpåverkande faktorer på gård och i slakteri. Angreppssättet i arbetet har utgått ifrån helheten – livsmedelsproduktionens kretslopp. Här kan du läsa mer om de tio viktigaste åtgärderna på gård och slakteri

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung