Hem / Aktuellt / En hållbar grisproduktion startar i aveln

2023-02-22

En hållbar grisproduktion startar i aveln

Klimat och hållbarhet står högt på agendan i den offentliga debatten. Så att säkerställa en mer hållbar grisproduktion är lika viktigt nu som någonsin.

Foderförbrukningen är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till en mer hållbar grisproduktion. Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, fastställer i en rapport att foderförbrukningen står för 67 procent av det totala klimatavtrycket. Därför är förbättrad fodereffektivitet en av stöttepelarna i DanBreds avelsprogram för gris.

När grisarnas foderförbrukningen minskar med 0,1 kilo per kilo tillväxt och gris till smågrisar visar rapporten att du minskar klimatavtrycket med 3,3 kilo koldioxidekvivalenter. För slaktgrisar blir motsvarande minskning av foderförbrukningen en minskning med 6,8 kilo koldioxidekvivalenter. De senaste 10 årens avelsframsteg har medverkat till att förbättra foderförbrukningen för DanBreds smågrisar och slaktgrisar med 0,1 kilo foder per kilo tillväxt respektive 0,24 kilo foder per kilo tillväxt.

Samtidigt har avelsframstegen för större kullar av livskraftiga grisar också en positiv effekt på den hållbara agendan. Till exempel avvänjs idag 4,1 fler grisar per sugga och år än för 10 år sedan. Detta innebär att klimatavtrycket minskar med 5 kilo koldioxidekvivalenter per avvand gris.

Läs mer om hur DanBred arbetar med hållbarhet och avel

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung