Hem / Aktuellt / Efterlängtat förslag om förenkling av slakteriavgifter från regeringen

2023-09-11

Efterlängtat förslag om förenkling av slakteriavgifter från regeringen

Förslaget innebär att Sverige anpassar sig till EU:s lägsta fasta nivå i Kontrollförordningen. Svenska Köttföretagen driver aktivt frågan om ett tydligare främjandeuppdrag i regelverk och kontrollsystem. Vi välkomnar regeringens förslag, som bidrar till stärkt framtidstro för svenska köttföretag.

I april 2023 skickade Svenska Köttföretagen tillsammans med Kött och Charkföretagen ett samlat inspel till Livsmedelsstrategin 2.0. Ett område för särskilt fokus för branschen är ökad och förbättrad myndighets- och företagssamverkan samt ett tydligare främjande uppdrag.

- Mycket glädjande att regeringen föreslår en förenkling av livsmedelskontrollen, ett steg i rätt riktning. Vi behöver fler åtgärder som tydligt främjar köttföretagens tillväxt och utveckling

VD
Hans Agné

Samverkan och erfarenhetsutbyte ger resultat

Från branschen har vi genom vårt inspel till uppdaterad nationell handlingsplan understrukit samarbete mellan myndigheter på nationell nivå för att nå ökad effektivitet och likvärdighet i kontroller på slakteri. Vi menar att en utökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan inspektörer och även regioner emellan är till gagn både för myndigheten och företagen. Svenska Köttföretagen ser regeringens förslag som ett första steg till ökad samverkan kopplad till livsmedelsstrategins mål om ökad svensk livsmedelsproduktion.

Landsbygdsministern ger i regeringens pressmeddelande en tydlig målbild:

- För regeringen är det viktigt att det finns tillgång till slakterier och vilthanteringsanläggningar. Lantbrukare ska kunna skicka sina djur till slakterier utan långa transporter och till rimliga kostnader

Landsbygdsminister
Peter Kullgren

Ökad svensk köttproduktion kräver tydliga mål

Med tydliga mål för branschens tillväxt bidrar beslutsfattare till förutsägbarhet som stimulerar till mer långsiktiga investeringar i hela livsmedelskedjan. Svenska Köttföretagen ser positivt på införandet av fasta avgifter, i nivå med EU:s lägsta fasta nivå och de tillskjutande medel som nu Livsmedelsverket får för att göra kontrollrutinen enklare och mer förutsägbar. Regeringen föreslår att förändringarna träder i kraft redan 1 januari 2024.

I Svenska Köttföretagens inspel till regeringen finns fler konkreta åtgärder som behövs för att öka konkurrenskraften för svenska köttföretag. Dessa speglar branschens konkreta förslag för en ökad svensk kött- och charkproduktion i hela landet.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung