Hem / Aktuellt / Djurskyddsarbete högt på agendan

2022-11-18

Djurskyddsarbete högt på agendan

Den årliga djurskyddskonferensen hade i år tema Djurskyddet och döden. Jordbruksverkets djurskyddsstrategi satte ramen för innehållet. Tillsammans med SLU redogjorde de för flera framåtsyftande aktiviteter för att stärka och utveckla svenskt djurskydd.

Det pågående lagstiftningsarbetet inom EU ger också relevans till insatser inom kontroll och efterlevnad. Lotta Berg, SLU, förklarar att EU:s genomförda förhandscheck visar att lagstiftningen behöver uppdateras utifrån samhällets förväntningar, etiska aspekter samt vetenskapliga och tekniska framsteg. Specifika fördjupande områden under dagen var bland annat myndigheters kontrollmodell slakteri, gasbedövning gris, kameraövervakning slakteri.

Den årliga djurskyddskonferens genomfördes 15 november 2022. Bakom arrangemanget stod Jordbruksverket i samarbete med SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd. Konferensen som finns att se i efterhand, följ länken

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung