Hem / Aktuellt / Digital kunskapskanal för foodservice lanserad

2022-03-21

Digital kunskapskanal för foodservice lanserad

Varje dag serveras 3 miljoner offentliga måltider, alltså måltider utanför hemmet som finansieras med skattemedel. Lägger vi till serveringar inom privat sektor omsätter foodservice 140 miljarder per år.

Fortfarande serveras oftast importerat kött, uppskattningsvis mer än hälften. Inom Nationella handlingsplanerna gris, nöt, lamm verkställs olika åtgärder för att öka andelen svenskt kött inom foodservice. I mars 2022 lanserades en digital kunskapsbank med samlad information riktad till aktörer inom mat och måltider utanför hemmet. Här finns samlad fakta om tillagning, hälsa, djuruppfödning, miljö och klimat. #svensktKött Foodservice hittar du här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung