Hem / Aktuellt / Den digitala grisresan

2023-05-03

Den digitala grisresan

Under våren har aktörer som representerar svensk grisköttsproduktion genomfört tre workshoppar, som genomförts inom ramen för Agronods uppbyggnad av ny dataplattform. Agronods innovationscoach Lisa Brandrup-Wognsen har lett och inspirerat aktiviteterna, som gjorts både fysiskt och digitalt. Tillsammans har gruppen kartlagt flöden, identifierat skav och framtidsspanat. Därifrån har gruppen fått prioritera områden där datadelning gynnar och underlättar grisköttsproducenters vardag.

Gård & Djurhälsan, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenska Köttföretagen, Sveriges grisföretagare, Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE har medverkat i arbetet med att kartlägga den digitala grisresan. Därutöver har Agronods projektteam intervjuat och besökt lantbrukare.

Fördelar med smartare teknik

Flera intressanta utvecklingsområden och val av smarta digitala lösningar har belysts och prioriterats under workshopparna. Till exempel har gruppen funnit att digitalt stöd kan stärka djurhälsan på gården och underlätta samarbeten i produktionskedjan. Införandet av ny teknik bidrar också till att öka näringens attraktionskraft för nya medarbetare, något som också lyftes fram som viktigt.

Svenska Köttföretagen har deltagit i arbetet och bidragit med idéer och erfarenheter inom områden som datainsamling för mer klimatsmarta foderval och tillgänglighet av relevant marknadsinformation inför nyetableringar och investeringar.

Om Agronod

Agronod har hittills fått 50 miljoner i stöd från Jordbruksverket för att bygga och etablera en dataplattform för lantbruket. Redan i slutet av 2022 kom betaversionen av det första praktiska databaserade verktyget från Agronod – Agrosfär, ett klimatberäkningsverktyg som ska kunna ge den enskilde lantbrukaren en kartbild över gårdens klimatpåverkande faktorer.

Läs nyhetsinlägget om den digitala grisresan från Agronod här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung