Hem / Aktuellt / Är du nyfiken på SLU:s senaste forskning?

2022-07-18

Är du nyfiken på SLU:s senaste forskning?

På SLU:s webbplats hittar du en kunskapsbank som innehåller den senaste forskningen och allmän kunskap inom SLU-anknutna frågor. Det går att söka på enskilda ord men också inom ämnesområde. Det finns bland annat över sexhundra artiklar inom området husdjur och vilt och cirka sextio artiklar om biologisk mångfald.

Just nu kan du till exempel läsa mer om avel för bättre råmjölk. Råmjölk är livsviktigt för den nyfödda kalvens överlevnad. Via råmjölken får kalven skyddande antikroppar från kon. Tillförsel av råmjölk i tillräcklig mängd och så tidigt som möjligt är en grundförutsättning för en bra start för kalven och leder även till bättre förutsättningar som vuxen. Det finns emellertid en stor individuell variation i mängden antikroppar i råmjölk hos mjölkkor och i upptaget av dessa antikroppar hos kalvar. Detta och mycket mer kan du hitta här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung