Hem / Aktuellt / 7,2 kg CO2-minskning per år per levererad slaktgris

2023-10-24

7,2 kg CO2-minskning per år per levererad slaktgris

Topigs Norsvin online magazine höstnummer

Varje år lyckas Topigs Norsvin minska TFE med 4,5 kg foder per slaktgris. Detta uppnås med en genomsnittlig utsläppsnivå på 1,6 kg CO2 per kilo foder, vilket motsvarar en minskning av 7,2 kg CO2 per levererad slaktgris. I höstnumret av Progress -Topigs Norsvins online tidning – berättar Topigs Norsvin hur de arbetar med att bidra till ett lägre koldioxidavtryck.

TFE – Total Foder Effektivitet

”Total Foder Effektivitet” (TFE) är en viktig faktor i koldioxidavtrycket. Topigs Norsvin arbetar aktivt med att förbättra TFE för att minska koldioxidavtrycket från griskött. TFE analyserar foderutnyttjandet genom hela produktionskedjan, från uppfödning av gyltor till slaktgrisar.

För att minska koldioxidavtrycket är det avgörande att inte bara säkerställa en låg foderomvandling, utan även att hålla dödligheten låg i hela uppfödningsprocessen. Suggdödlighet, dödfödda grisar, smågrisdödlighet före avvänjning och slaktgrisar som dör strax innan slakt har alla en negativ påverkan på TFE och därmed på koldioxidavtrycket.

Detsamma gäller för antalet spilldagar. Om en sugga inte blir dräktig och du måste vänta i tre veckor innan nästa betäckning, innebär det att hon behöver underhållsfoder i ytterligare tre veckor.

Möjligheter för ytterligare minskningar

Det finns möjligheter att uppnå ytterligare minskningar i framtiden genom avelsarbete och ändrade viktningar av egenskaper i avelsmålet som påverkar koldioxidavtrycket. Till exempel, en slaktgris som växer långsamt i början men snabbare på slutet är mer effektiv än en gris som växer snabbt i början och långsammare på slutet. Genom att välja rätt gris i den fortsatta aveln kan ytterligare förbättringar uppnås.

På gårdsnivå kan du påverka detta genom att se till att du har den senaste genetiken i dina slaktgrisar och inte hamnar på efterkälken.

Läs PigProgress höstnummer 2023 här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung