Hem / Aktuellt / Upphandling av offentlig mat förenklas

2022-03-01

Upphandling av offentlig mat förenklas

Från 1 februari 2022 gäller nya förenklade regler för upphandling av offentlig mat, något som förväntas göra både utformning och innehåll i upphandlingar enklare.

Det innebär en större flexibilitet för de upphandlande organisationerna. Samtidigt ställer det högre krav på utformning av den enskilda upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten bedömer att för cirka 60 procent av livsmedelsinköpen används Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Dessa består av färdigformulerade krav som beaktar miljö- och sociala hänsynstaganden i offentliga upphandlingar. Läs om nya regler för upphandling här

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung