Hem / Aktuellt / Uppdaterat om svenska mervärden

2023-06-15

Uppdaterat om svenska mervärden

Jordbruksverket har uppdaterat sin information om de svenska mervärdena som utmärker vår matproduktion. Mervärdena baseras på att svensk lagstiftning, frivilliga branschpolicys och andra bestämmelser.

Sammantaget är det mer omfattande än i många andra länder och att det har positiv påverkan på matens egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv. Om konsumenter i växande utsträckning köper svenskt stärks den hållbara konsumtionen av mat, jordbrukets konkurrens­kraft och den svenska försörjnings­förmågan. Svenska Köttföretagen har bidragit med synpunkter på rapporterna som berör gris-, nöt- och lammproduktion.  

Jordbruksverkets sju rapporter om mervärden inom svensk produktion av mat hittar du på Jordbruksverkets webbplats. 

 

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung