Hem / Aktuellt / Samlad inköpsstatistik för offentliga måltider – Svenska Köttföretagens inspel till SILO

2023-08-23

Samlad inköpsstatistik för offentliga måltider – Svenska Köttföretagens inspel till SILO

Svenska Köttföretagen vill se att aktörer som levererar måltider utanför hemmet finansierade av skattemedel går före. Detta genom att tydligt redovisa inköp på ett sätt som möjliggör uppföljning av andelen svenskt kött inom de offentliga måltiderna. Glädjande nog arbetar Jordbruksverket med att bygga en helt ny databas som öppnar upp för dessa möjligheter. Som stöd i det arbetet har Svenska Köttföretagen nu lämnat in konkreta inspel till arbetet med databasens struktur och fördefinierade rapporter.

Det är MATtanken som driver och genomför arbetet med databasen, som har fått namnet SILO. MATtanken är en verksamhet inom Jordbruksverket som på olika sätt arbetar med insatser som bidrar till hållbara offentliga affärer. 16 maj 2023 presenterade de betaversionen av databasen efter det att 257 av 290 kommuner skickat in statistik över inköp av livsmedel under 2022. Under hösten fortsätter arbetet och förhoppningen är att göra databasen publik i början av 2024.

Ännu ingen ursprungsmärkning på menyn i sikte

Det är genom transparens och tydlighet i information till konsumenter som vi bidrar till fler medvetna val. Peter Kullgren sa i interpellationsdebatt 2 december 2022 att ursprungsinformation på restaurang är en viktig fråga både för konsumenter och för svenska köttproducenter. Han bekräftar att det finns inga formella hinder för Sverige att sätta egna riktlinjer om obligatorisk ursprungsinformation på restaurang och storhushåll. I november 2022 valde regeringen att backa på förslaget om egen nationell regel gällande obligatorisk ursprungsinformation på restaurang. Motiveringen är att EU just nu utreder behovet av en revidering av livsmedelsinformationsförordningen. Detta förväntades komma redan i början av 2023, men ännu så länge inget besked från EU.

Vi vet att medvetenheten och intresset för matens ursprung växer. Senaste Novusundersökningen på uppdrag av Svenskt Kött visar att konsumenter är beredda att betala mer för svenskt kött. I butik är märkningen från Sverige väl etablerad och ett viktigt mervärde vid val av kött. Skillnader finns då den offentliga upphandlingen styrs efter lagen om offentlig upphandling med stöd av gällande upphandlingskriterier.

Från statistik till insikt

Den nyutvecklade databasen, känd som Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor (SILO), fyller ett viktigt behov i branschen. I maj i år visade MATtanken en betaversion som involverade 257 av landets 290 kommuner och täckte omkring 88% av de totala inköpen. Även om regionernas inköp ännu inte ingår, och inte heller måltider köpta av kommersiella aktörer, visar detta på en lovande start för att kartlägga ursprung av kött och köttprodukter. Det ger också en god bild av vilka alternativ till animaliskt protein som kommuner och andra offentliga aktörer väljer att sätta på menyn.

Genom Jordbruksverkets databas blir det möjligt att följa andelen svenskt kött på offentliga tallrikar. Svenska Köttföretagen stödjer initiativet och vi ser fram emot fördefinierade rapporter för uppföljning baserat på den samlade inköpsstatistiken. Till det fortsatta utvecklingsarbetet skickar vi nu in konkreta behov för att kunna följa utvecklingen av svenskt kött på offentliga måltider, inklusive fördelning efter djurslag, oberedda/beredda produkter och alternativa proteiner. I en tid då ursprungsinformation blir allt viktigare, är MATtankens initiativ ett uttryck för Sveriges engagemang att möta konsumenters önskan om att veta matens ursprung.

Läs mer:
Svenska Köttföretagens inspel till MATtankens statistikdatabas SILO.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung