Hem / Aktuellt / Samarbete för minskat matsvinn

2022-07-11

Samarbete för minskat matsvinn

I mars 2020 lanserades Samarbete för minskat matsvinn, ofta förkortat SAMS, som är en frivillig överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsvärdekedjan och staten. Svenska Köttföretagen har varit med sedan starten och Theres Strand representerar Svenska Köttföretagen i SAMS styrgrupp. SAMS har nu vuxit till över 30 aktörer i livsmedelsbranschen. SAMS årsrapport för 2021 berättar vad de nu runt 30 anslutna aktörerna har gjort tillsammans. Stort fokus ligger på standardisering av datarapportering. Data från SAMS deltagare visar att matsvinnet per portion under 2021 har minskat i servicesektorn och att det totala matsvinnet i distributionsledet ligger relativt stilla.

– Vi har inte råd att slänga mat. Med utvecklingen i vår omvärld är det viktigare än någonsin att arbeta med att minska matsvinnet. Och bara genom att arbeta tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om frågan och driva utvecklingen framåt, säger Maria Ahlm på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator för Samarbete för minskat matsvinn.

Förutom det rena resursslöseriet som matsvinnet innebär står livsmedelsproduktionen för cirka 20–30 procent av de globala klimatutsläppen. Den orsakar också stora miljöproblem runt om i världen: övergödning, sprid­ning av kemikalier, minskad biodiversitet, regnskogsavverkning och utfiskning är några exempel. Det finns också ekonomiska skäl till att minska matsvinnet: Varje krona som investeras kan man räkna med att få tillbaka 14 gånger om, enligt en studie från den internationella organisationen Champions 12.3 (namnet kommer från FN:s mål 12.3, att halvera det globala matsvinnet till 2030). Främsta syftet med Samarbete för minskat matsvinn, ofta förkortat SAMS, är att identifiera var matsvinnet uppstår och vad grundorsaken är. På så sätt kan problemen åtgärdas och lösningarna spridas till fler. Frivilliga överenskommelser är fram­gångsrika i andra europeiska länder, det visar exempel från Storbritannien och Norge där man har minsk­at matsvinnet betydligt genom samarbete i hela livsmedelsbranschen.

SAMS årsrapport hittar du här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung