Hem / Aktuellt / Så jobbar vi med svinn och förluster i värdekedjan för kött

2023-07-17

Så jobbar vi med svinn och förluster i värdekedjan för kött

Så stor andel av djuret som möjligt ska gå till livsmedel för att minska matsvinnet. För att kunna tillvara ta på så stor del av djuret som möjligt till livsmedel är det viktigt att hitta nya marknader, många gånger genom export av delar på djuret som av tradition inte konsumeras som livsmedel i Sverige, men som uppskattas i andra delar av världen. En detalj som till exempel är mycket efterfrågad i Asien är grissvans. Det är en unik svensk produkt eftersom man i de allra flesta länder klipper av svansarna på grisarna när de är små för att undvika svansbitning.

Slakteriernas arbete med att tillvara ta på så mycket som möjligt av djuret har kommit långt, på till exempel grisen blir 70 procent mat och resterande 30 procent tas till vara på annat sätt. Från ett djur som slaktas är förenklat produkten det som går till livsmedel. Det som inte blir livsmedel blir restprodukt och som i sin tur delas in det som kan användas till något annat, en biprodukt, och det som blir avfall. I enlighet med resurshierarkin för livsmedel ska så mycket som möjligt av det som inte kan bli livsmedel gå som djurfoder för att det är näst bästa alternativet. Svenska Köttföretagen är medlemmar i SAMS (samarbete för minskat matsvinn). SAMS är en frivillig branschöverenskommelse där aktörer från alla delar av livsmedelskedjan samarbetar för att stoppa matsvinnet i Sverige. SAMS är också en del av regeringsuppdraget för minskat matsvinn. SAMS lanserades den 12 mars 2020 och består av aktörer från alla delar av livsmedelsvärdekedjan samt regeringsuppdraget för minskat matsvinn som drivs av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Då matsvinn uppstår genom hela värdekedjan behöver lösningarna tas fram tillsammans. Theres Strand, Svenska Köttföretagen, sitter med i SAMS styrgrupp och är ordförande i en arbetsgrupp som jobbar för att minska förlusterna i värdekedjan för nötkött. Vill du veta mer om SAMS verksamhet hittar du årsrapporten för 2022 här. 

Läs mer om Svenska Köttföretagens arbete med svinn och förluster här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung