Hem / Aktuellt / Medeltal för dansk grisproduktion 2022

2023-08-07

Medeltal för dansk grisproduktion 2022

I juni publicerades 2022 års medeltal för dansk grisproduktion. Medeltalen visade att produktiviteten har ökat med 0,1 grisar per årssugga till 34,1 avvanda grisar per årssugga. Efter flera år av ökande smågrisdödlighet så ser trenden ut att ha vänt. Vändningen ses som ett resultat av att avelsmålet ändrades häromåret då smågrisöverlevnad inkluderades i avelsmålet. I slaktgrisproduktionen har både tillväxt och foderförbrukning förbättrats.

Smågrisproduktion

760 besättningar ingår i medeltalen för smågrisproduktion och de har i genomsnitt 824 årssuggor. Det är en minskning med 100 besättningar och 75 000 färre suggor jämfört med föregående år.

I juni 2022 ändrades DanBreds avelsmål då man inkluderade smågrisöverlevnad. Under 2022 minskade dödligheten för första gången på många år med 0,1%. Enligt DanBreds beräkningar kommer det nya avelsmålet öka smågrisöverlevnaden framöver med 1% om året och kommer att  börja ge effekt under 2023.

Medeltal suggor Danmark

Tillväxtgrisar

483 smågrisbesättningars resultat för tillväxtgrisar ingår i medeltalen.

I medeltalen för tillväxtgrisar (7-30 kg) ses en förbättring i fodereffektivitet med 0,04 FEsv per kg tillväxt, medan tillväxten är i stort sett oförändrad. Även dödligheteten har ökat.

1 FEsv (9-30kg) motsvarar 10,3 MJ NE.

Medeltal tillväxt Danmark

Slaktgrisproduktion

1116 besättningar ingår i medeltalen och de har en genomsnittlig besättningsstorlek på ca 8500 slaktgrisar per år.

I medeltalen för slaktgrisar (30-115 kg) ses en ökad tillväxt och en minskad foderförbrukning. Slaktvikten har sjunkit med 3 kg under 2022 och dödligheten har  minskat med 0,1%.

1 FEsv (30-100kg) motsvarar 9,6 MJ NE.

Medeltal slaktgrisar Danmark

Pressmeddelande och hela rapporten (Notat 2315) hittar du via länken nedan. I rapporten redovisas även beräkningarna för de olika nyckeltalen i tabellerna.

Pressmeddelande

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung