Hem / Aktuellt / Gemensamma krav på soja och oljepalm

2023-06-01

Gemensamma krav på soja och oljepalm

1 juni 2023 publicerar Svenska plattformen för riskgrödor gemensamma krav på soja och palmolja. Medlemmarnas åtaganden tar avstamp i det tidigare samarbetet inom Sojadialogen. Svenska Köttföretagen är med bland medlemsföretagen som nu enats om skärpta krav för soja och palmolja i foder, livsmedel, kosmetik samt hygien-, tvätt- och rengöringsprodukter.

I korthet innebär åtagandena att medlemmarna senast 2025 ska kräva att all soja och palmolja, i alla varor man hanterar, ska vara verifierad mer hållbar till exempel genom att den är certifierad. Detta är en utökning från idag då medlemmarna har möjlighet att använda så kallade krediter för motsvarande volym soja eller palmolja som ännu inte är verifierad mer hållbar.

I Sverige har vi sedan 00-talet minskat användningen av soja i foder med 20%. Svenska Köttföretagen fortsätter skapa engagemang om hur vi gör oss än mindre beroende av importerade proteiner. Som medlemmar i den branschöverskridande Svenska plattformen för riskgrödor kan vi samlat hantera utmaningarna med riskgrödor genom en gemensam färdplan för verifierad mer hållbar soja och oljepalm.

Här kan du läsa Svenska plattformen för riskgrödors nyhet i samband med publicering av åtagandena.

- Vi hoppas såklart att fler ser mervärdet i alternativen och motiveras att odla proteinfodergrödor i Sverige. Jämförande siffror från lättillgängliga källor finns, vilket vi har visat i vår sammanställning Klimatsmart protein- och aminosyraförsörjning.

Chef AO Bransch
Ulrika Åkesson

Läs mer om certifierade riskgrödor och ökad inhemsk produktion av proteinfodergrödor i Svenska Köttföretagens  pressmeddelande: Foderförsörjning – ett svenskt mervärde.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung