Hem / Aktuellt / Framgångsfaktorer för produktivitet och ekonomi

2023-08-25

Framgångsfaktorer för produktivitet och ekonomi

En framgångsfaktor både vad gäller produktivitet och ekonomi, är att använda den senaste genetiken ute i stallarna. Att skifta från egen rekrytering till inköp av gyltor, kan ge en stor positiv effekt för smågrisproducentens resultat och inte minst för slaktgrisproducenten i form av minskad foderåtgång, bättre köttkvalitet och ökad tillväxt. Har man hamnat lite snett i sitt avelsarbete, kan det ge stora konsekvenser längre fram i kedjan. För producenter som har bekymmer med produktivitet, tillväxt och foderförbrukning, kan detta vara ett bra alternativ för att komma på banan igen.

Inköpt rekrytering är för de allra flesta producenter det bästa rekryteringsalternativet. Med inköpt rekrytering drar man nytta av de senaste avelsframstegen på snabbaste sätt och får full korsningseffekt vilket ger ett stort mervärde i produktionen.

Även för slaktgrisar har det betydelse vilken genetik mamman har, då hälften av generna kommer från henne. Slaktgrisar som har en äkta hybrid som mamma får full korsningseffekt. Detta ger bäst totalresultat både vad gäller högre tillväxt, lägre foderförbrukning och jämnare köttprocent.

Som köpare av gyltor får du djur från en livdjursproducent. Livdjursproducenten är hälsodeklarerad av Gård & Djurhälsan och vi samarbetar med veterinärerna för att matcha hälsostatusen på köparens gård med säljarens.

Vi kan även erbjuda livdjur från Sero-besättningar, med ytterligare högre hälsostatus.

Djuren levereras på ett smittsäkert sätt med våra specialiserade livdjurstransportörer.

Är du intresserad av att veta mer eller vill köpa in gyltor kontakta vår livdjursförmedling.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung