Hem / Aktuellt / Branschöverskridande samarbeten efterfrågas

2022-03-28

Branschöverskridande samarbeten efterfrågas

Nyligen publicerade Sweden Food Arena rapport som visar att livsmedelsbranschen ligger efter andra branscher när det gäller takt och höjd på innovation.

96% av företagen som satsar på innovation är företag som har färre än tio anställda. Det behövs plattformar som bättre tar tillvara livsmedelskedjans kompetens, är en av slutsatserna. I rapporten pekas bland annat branschorganisationer ut som en viktig partner för att bygga nya samarbeten. Både inom branschen men framför allt i mer branschöverskridande satsningar.
Läs hela rapporten här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung