Hem / Aktuellt / Det andra miljöuppvaknandet under 2020-talet

2022-02-14

Det andra miljöuppvaknandet under 2020-talet

Kairos Future gör på uppdrag av Formas en spaning rörande framtidens miljöfrågor. Slutsatsen spretar.

Det förväntas enligt Kairos analytiker bli:

– en jakt på lösningar som kan sluta gapet mellan behov och ambitioner på en rad hållbarhetsområden å ena sidan och dagens verklighet å den andra.”

Klimatfokus kommer fortsatt väga tungt. Sannolikt kommer samarbeten genom värdekedjan öka för att klara sätta vetenskapligt grundande mål för klimatpåverkan. Läs hela rapporten här.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung