Hem / Aktuellt / Dekarbonisering en god affär

2022-09-20

Dekarbonisering en god affär

Jordbruket tillsammans med biosfärens ekosystem i de nordiska länderna kan eliminera runt 58 megaton koldioxidekvivalenter till 2050. Detta skriver Boston Consulting Group (BCG) i rapport från april 2022.

Och dekarboniseringen kan till och med bli en lönsam affär för skogs- och jordbruksföretag, under förutsättning att man inom EU finner konkreta lösningar för hur länder och företag som levererar negativa nettoutsläpp ska kompenseras. Men för att leverera värde i form av ökade kolförråd i skog och mark krävs förändrade odlings- och jordbruksmetoder. Det går inte att köra på i samma spår, dessutom behöver takten ökas dramatiskt. Länk till rapporten

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung