Hem / Aktuellt / ASF i svensk fauna innebär restriktioner inom smittad zon

2023-09-08

ASF i svensk fauna innebär restriktioner inom smittad zon

7 september 2023 fastställde Jordbruksverket zonen för misstänkt smitta i den svenska faunan. Det rör sig om ett område på cirka 100 tusen hektar i Västmanlands län i trakten runt Fagersta. Det är fortsatt oklart hur smittan kommit till Sverige. Intensivt arbete pågår just av ansvariga myndigheter och jägarorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. För att inte fler vildsvin i området ska drabbas och för att minska smittspridning har restriktioner införts. Det är viktigt att sprida information och snabbt verkställa de åtgärder som nu införs.

För de som bor och har verksamhet i den zon som nu konkretiserats av myndigheterna får det stora konsekvenser i vardagen. Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlingsbana är förbjudna. Inom lantbruk införs restriktioner gällande fordon och maskiner, som måste rengöras och desinficeras för att få köras ut ur den smittade zonen.

Gällande djurhållning införs restriktioner för hägnade vildsvin i smittad zon. Till exempel får vildsvin inte flyttas vare sig in eller ut ur den smittade zonen. Det krävs också särskilt tillstånd från Jordbruksverket för att flytta animaliska biprodukter utanför smittad zon. Eftersom viruset är smittsamt även för tamgrisar införs flera åtgärder för hantering av tamgrisar i smittad zon. Det gäller djurhållningen som sådan, men även besök till besättningar. Flytt av tamgrisar kan ske först efter tillstånd från Jordbruksverket.

Dessutom införs säkerhetsåtgärder gällande flytt av kött, sperma, ägg, embryon och animaliska biprodukter från tamgrisar, hägnade vildsvin och vildsvin.

Följ restriktioner noga och var extra uppmärksam

Jordbruksverket uppmanar nu alla att vara uppmärksamma på gällande restriktioner och för hela landet vara uppmärksamma om sjuka eller döda vildsvin påträffas. Statens veterinäranstalt har mer information om hur sådana upptäckter rapporteras.

ASF är en mycket smittsam sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Det är orsakat av ett virus som vi vet överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. ASF smittar INTE till människa eller andra djurslag. Däremot är det en sjukdom som är kostsam att bekämpa.

Jordbruksverket uppdaterar kontinuerligt deras webbsida om Afrikans svinpest.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung