Hem / Grisgenetik / Semin / Semingaltar / Semingaltar DanBred

Senast uppdaterad: 2023-05-08

Semingaltar DanBred

För att få använda semindoser från DanBreds moderraser måste man ha ett genetikavtal och köpeavtal.

Semingaltarna från DanBred är födda i en svensk avelsbesättning. Fryst sperma importeras från Danmark och används för att producera galtar till seminstationen. Sperman som importeras testas för olika sjukdomar, bl a MRSA och PRRS, och godkänns av SDS innan den används i besättningen.

Se listan

Hållsta

DanBred Yorkshire – avelsvärde och exteriörbeskrivning

Galtid Född Avels-
värde
Slaktgris-
tillväxt
g/dag
Foder-
utnyttjande
FEsv per kg
Kött% Kullstorlek,
mor
Exteriör
poäng
Smågris-
tillväxt
g/dag
Slaktutbyte,
kg
Smågristillväxt,
moreffekt
g/dag
Hållbarhet
%
Smågrisöverlevnad,
griseffekt
%
Smågrisöverlevnad,
moreffekt
%
# spenar Spenar Rygg Ben Klövar Rörelser
1052 2021-07-12 67 -4,64 0,09 -0,30 -0,33 -0,58 1,43 0,00 -0,25 0,04 -0,03 0,00 14 Bra Bra Bra Bra Bra
1054 2021-10-25 78 -39,14 0,01 0,08 -0,34 -1,13 -11,18 -0,08 0,37 -0,01 -0,03 0,01 14 Ok Bra Bra Bra Bra
1060 2022-05-16 85 -38,05 0,06 0,18 0,45 -0,84 -1,33 0,09 -3,14 0,05 -0,01 -0,01 14 Bra Bra Bra Bra Bra
1061 2022-06-18 82 7,63 -0,01 -0,20 -0,94 0,25 1,50 -0,03 0,23 -0,01 -0,02 0,01 14 Bra Bra Bra Bra Ok
1062 2022-06-28 81 0,17 0,08 -0,31 -0,28 -0,13 5,23 0,20 1,73 0,02 -0,01 0,01 14 Bra Bra Bra Ok Bra
1063 2022-08-28 76 -24,16 0,02 -0,02 0,16 -0,47 -0,02 0,41 -4,68 -0,06 -0,03 0,00
Medel 78 -16,37 0,04 -0,10 -0,21 -0,48 -0,29 0,10 -0,96 0,01 -0,02 0,00

Hur du ska tolka delavelsvärden på galtarna kan du läsa mer om här.

DanBred Lantras – avelsvärde och exteriörbeskrivning

GaltId Född
Avels-
värde
Slaktgris-
tillväxt
g/dag
Foder-
utnyttjande
FEsv per kg
Kött% Kullstorlek,
mor
Exteriör
poäng
Smågris-
tillväxt
g/dag
Slaktutbyte,
kg
Smågritillväxt,
moreffekt
g/dag
Hållbarhet
%
Smågrisöverlevnad,
griseffekt
%
Smågrisöverlevnad,
moreffekt
%
# spenar Typ Rygg Ben Klövar Rörelser Spenar
2053 2021-11-14 91 -10,22
0,06
-0,19
-0,79
-0,36
10,43
0,21
2,78
0,11 -0,02
0,03
14 stora Normal Bra Bra Bra Bra Bra
2055 2022-01-04 87 -1,69
0,07
-0,16
-0,87
-0,85
12,59
0,14
2,25
0,14
-0,02
0,01
15 Normal Bra Bra Bra Bra Bra
2056 2022-02-17 92 -15,01 0,07
-0,16
-0,05
-0,38
5,44
0,25
2,48
0,09
-0,02
0,01
14 små Normal Bra Bra Bra Bra Bra
2058 2022-06-08 89 -31,67 0,02 -0,13 -0,64 0,56 -5,26 0,28 0,42 0,05 -0,02 0,02 14 Normal Bra Bra Bra Bra Bra
2059 2022-07-21 89 -41,19 0,03 0,23 0,18 0,07 -4,60 0,49 0,95 0 -0,01 0,00 14 Normal Bra Bra Ok Bra Ok
Medel 90 -19,96
0,05
-0,08 -0,43 -0,19 3,72 0,27 1,78 0,08 -0,02 0,01

Hur du ska tolka delavelsvärden på galtarna kan du läsa mer om här.

I tabellen finns semingaltarnas exteriör beskrivet med ord. Galtarna bedöms senast 3 veckor efter att de har kommit in på respektive seminstation. Innan galtarna kommer till seminstationerna har de blivit exteriörbedömda vid flera tillfällen och har en godkänd exteriör innan de kommer till någon av våra karantäner. Beskrivningen som görs på seminstationen är för att beskriva variationen mellan galtarna. Exteriör finns med i avelsmålen för alla DanBreds raser.

Uttryck som används:

  • Ok: Normalgalt, inga anmärkningar
  • Bra: Bättre än normalgalt
  • Mkt bra: Mycket bättre än normalgalt
  • Ngt: Något sämre än normalgalt. Antydan till anmärkning