Hem / Grisgenetik / Semin / Semingaltar / Semingaltar DanBred

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Semingaltar DanBred

För att få använda semindoser från DanBreds moderraser måste man ha ett genetikavtal och köpeavtal.

Semingaltarna från DanBred är födda i en svensk avelsbesättning. Fryst sperma importeras från Danmark och används för att producera galtar till seminstationen. Sperman som importeras testas för olika sjukdomar, bl a MRSA och PRRS, och godkänns av SDS innan den används i besättningen.

Se listan

Hållsta

DanBred Yorkshire – avelsvärde

GaltidFöddIndexSlaktgris
tillväxt, g/dag
Foder
förbruk, FEsv/kg
Kött%Kull
storlek,
mor
Exteriör
poäng
Smågris
tillväxt, g/dag
Slakt
utbyte, kg
Smågris
tillväxt, moreffekt g/dag
Hållbar
het, %
Smågris
överlevnad, griseffekt %
Smågris
överlevnad, moreffekt %
10602022-05-1668-40,780,080,080,33-0,963,130,23-3,870,08-0,03-0,02
10672022-11-3069-12,130,05-0,17-0,44-0,793,010,33-2,570,05-0,030,00
10682023-03-2289-7,630,040,110,28-0,730,330,23-2,780,02-0,01-0,01
10692023-04-128713,470,03-0,17-0,04-0,524,160,32-3,730,02-0,020,00
10712023-05-258411,530,03-0,30-0,310,242,34-0,042,58-0,03-0,010,00
Medel:79-7,110,05-0,09-0,04-0,552,590,21-2,070,03-0,02-0,01

Hur du ska tolka delavelsvärden på galtarna kan du läsa mer om här.

DanBred Lantras – avelsvärde

GaltidFöddIndexSlaktgris
tillväxt, g/dag
Foder
förbruk, FEsv/kg
Kött%Kull
storlek,
mor
Exteriör
poäng
Smågris
tillväxt, g/dag
Slakt
utbyte, kg
Smågris
tillväxt, moreffekt g/dag
Hållbar
het, %
Smågris
överlevnad, griseffekt %
Smågris
överlevnad, moreffekt %
20532021-11-1478-21,100,09-0,16-0,95-0,7112,640,261,690,15-0,030,02
20562022-02-1781-22,230,09-0,15-0,25-0,697,920,342,180,15-0,030,00
20642023-02-228828,740,04-0,470,380,06-3,470,241,750,09-0,02-0,03
20652023-02-2393-2,780,020,00-0,07-0,425,050,402,700,05-0,030,00
Medel:85-4,340,06-0,20-0,22-0,445,540,312,080,11-0,030,00

Hur du ska tolka delavelsvärden på galtarna kan du läsa mer om här.

DanBred Yorkshire – exteriörbeskrivning

Galtid Född # spenar Spenar Rygg Ben Klövar Rörelser
1060 2022-05-16 14 Bra Bra Bra Bra Bra
1067 2022-11-30 14 Bra Ok Ok Bra Bra
1068 2023-03-22 14 Bra Ok Ngt mjuka FB Ok Bra
1069 2023-04-14 14 Ok Ok Ngt mjuka FB Ok Bra
1071 2023-05-25
16 Små, ojämn placering
Bra Bra Bra Ok

DanBred Lantras – exteriörbeskrivning

GaltId Född
# spenar Spenar Rygg Ben Klövar Rörelser
2053 2021-11-14 14 Stora Bra Bra Bra Bra
2056 2022-02-17 14 Små Bra Bra Bra Bra
2064 2023-02-22 14 Bra Bra Ngt mjuka fB Ok Bra
2065 2023-02-23 14 Ok Bra Bra Ok Bra

I tabellen finns semingaltarnas exteriör beskrivet med ord. Galtarna bedöms senast 3 veckor efter att de har kommit in på respektive seminstation. Innan galtarna kommer till seminstationerna har de blivit exteriörbedömda vid flera tillfällen och har en godkänd exteriör innan de kommer till någon av våra karantäner. Beskrivningen som görs på seminstationen är för att beskriva variationen mellan galtarna. Exteriör finns med i avelsmålen för alla DanBreds raser.

Uttryck som används:

  • Ok: Normalgalt, inga anmärkningar
  • Bra: Bättre än normalgalt
  • Mkt bra: Mycket bättre än normalgalt
  • Ngt: Något sämre än normalgalt. Antydan till anmärkning