Hem / Grisgenetik / Semin / Om seminverksamheten / Uppföljning av seminverksamheten

Om seminverksamheten

Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som följs upp kvartalsvis beträffande suggors dräktighetsresultat och kullstorlek. Besättningarna är utspridda över hela landet, använder WinPig för produktionsuppföljning och får hem semin varje till var tredje vecka.

Läs mer

Senaste uppföljningsperioden är semineringar och grisningar i perioden 230101-230330.

Varje kvartal består av ca 3500 semineringar och resultaten avser betäckningar och grisningar registrerade i respektive kvartal.

Resultaten för dräktighetsprocent är preliminära tills alla som har betäckts i perioden har grisat eller löpt om.

Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2022 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda.

Relaterat

Medeltal Sverige 2022

(25% bästa besättningar inom parantes)

Totalfödda: 16,7 grisar (16,9 grisar)

Grisningsprocent: 87,6% (91,2%)

Årsmedeltal

År Nationellt medel
Dräktighetsprocent

Totalfödda
Referensbesättningar
Dräktighetsprocent

Totalfödda
2016 85,4% 15,2 88,1%
82,2% – 94,5%
15,4
14,9 – 16,0
2017 86,3% 15,5 89,4%
83,2% – 94,1%
15,7
15,4 – 16,3
2018 86,2% 15,9 89,6%
84,5% – 92,2%
16,0
15,2 – 16,4
2019 86,8% 16,1 89,1%
80,7% – 92,7%
16,4
15,7 – 16,8
2020 86,9% 16,3 90,4%
87,3% – 94,0%
16,6
16,2 – 16,9
2021 86,9% 16,4 91,7%
90,2 % – 92,9%
16,7
16,6 – 16,7
2022 87,6% 16,7 89,1%
81,7% – 95,1%
17,2
16,8 – 17,8

Vill du veta mer?

Pär Holm

Seminstationschef

Telefon : 010–130 89 39

Åsa Bönnestig

Avelschef Gris

Telefon : 010–130 89 03